În contextul situațiilor de insolvență prin care pot trece societățile de asigurare sau reasigurare, asigurarea continuă a acoperirii pentru clienții acestora devine o preocupare esențială. Această nevoie de protecție financiară în cazul producerii unor evenimente neașteptate sau avarii reprezintă un aspect de importanță majoră pentru clienți, dar și pentru industria asigurărilor în ansamblul său. În acest sens, prelungirea valabilității polițelor de asigurare Euroins cu inca 90 de zile reprezintă un pas important pentru asigurarea stabilității și protecției beneficiarilor acestor servicii.

Prin adoptarea unui articol unic în cadrul unei ordonanțe de urgență, autoritățile au luat măsuri pentru a asigura că polițele de asigurare/reasigurare încheiate de societățile aflate în procedură de insolvență beneficiază de o prelungire a termenelor de încetare de drept. În temeiul articolului, termenele de încetare de drept de 90 de zile și, respectiv, de 150 de zile de la intrarea in insolventa, conform articolului 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se prelungesc cu încă 90 de zile. Această măsură oferă un timp suplimentar pentru ca clienții să-și poată reînnoi polița fără întreruperi.

Prelungirea valabilității polițelor de asigurare Euroins în aceastasituație este deosebit de importantă pentru a proteja intereselor clienților, mai ales având în vedere ca în acest moment cca. 17% din politele RCA din piață încheiate la Euroins încă sunt valabile. Prin urmare, prelungirea valabilității polițelor oferă asiguraților timpul necesar pentru a evalua opțiunile disponibile în vederea încheierii unei noi polițe.

În final, prelungirea valabilității polițelor de asigurare Euroins în situațiile de insolvență reprezintă un pas semnificativ pentru protejarea intereselor clienților și menținerea stabilității în industria asigurărilor. Această măsură nu doar asigură acoperirea financiară pentru clienți, dar contribuie și la menținerea încrederii într-un sistem esențial pentru siguranța și securitatea financiară a indivizilor și companiilor.