In conformitate cu solicitarea ASF, publicam pe site ul brokerului informatii in legatura cu drepturile asiguratilor cu risc ridicat.

Atentie!!! Sunteti incadrat in categoria de asigurat cu risc ridicat daca:

  • aveti cel putin 3 oferte de asigurare aflate in perioada de valabilitate primite de la asiguratori RCA diferiti;
  • ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;
  • toate primele de asigurare din ofertele primite (fara tariful pentru decontare directa si fara prima pentru clauze si acoperiri suplimentare) sunt mai mari, la data formularii respectivelor oferte, decat: tariful de referinta pentru vehicul (a se vedea mai jos) X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus aplicabila vehiculului pentru care se solicita asigurarea (a se vedea mai jos).

Pentru informatii suplimentare, va invitam sa accesati:
https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/